Skip to content Skip to footer

TYB.COM

 

SEM V 

SR. NO. NAME%
1

RHUTIK C PAWAR

79
2SHRUTIKA S RANE77
4RUCHI R THAKUR75
5KOMAL T JADHAV71
6SALONI P PAWAR73

TYB.COM

SEM VI

SR. NO. NAME%
1RUCHI R THAKUR97
2VINAY S RATHOD93
3SHRUTIKA S RANE92
4ADITEE D TAMHANKAR91
5PRANAV R SAWANT90
6ABHISHEK R PALAV90
7VINAYAK S PADAVE90
8SWARANGI R RAWALE89
9SHRUTI V KALBATE87
10KAJOL R CHOUGULE86
11KOMAL T JADHAV84

TYBAF

SEM V

SR. NO. NAME%
1SUNITA J GOWDA91
2ZEENAT S SHAH90
3SONAL S JAIN86
4HARSH P ARONDEKAR84
5DARSHANA L NAVLE80
6SAYALI V SHIRKE79
7MAYURI R KOCHAREKAR76
8BHAKTI V KUPALE65

TYBAF

SEM VI
SR. NO. NAME%
1SUNITA J GOWDA94
2SAYALI V SHIRKE92
3DARSHANA L NAVLE91
4ZEENAT S SHAH91
5BHAKTI V KUPALE90
6SONAL S JAIN90
7HARSH P ARONDEKAR88
8MAYURI R KOCHAREKAR65

SYJC COMMERCE

SR. NO. NAME%
1SHRUTI C KADGE91.23%
2ONKAR D JADHAV86%
3AKANKSHA A KHATAVKAR85%
4JINAL V BHATESHRA83%
5NIKHIL S GUJAR83%
6PRANALI P GUJJETI83%
7SHEJAL G HALWAI83%
8CHETAN A POWAR82%
9KUNAL S KADAM80%
10APURVA S SAWANT80%
11SHWETA R ADIVAREKAR80%

SYJC SUBJECTWISE

SR.NO.NAMEMARKSSUBJECT
1SHRUTI C KADGE99ACCOUNTS
2ONKAR D JADHAV89MARATHI
3NIKHIL S GUJAR89MARATHI
4SHWETA R ADIVAREKAR88HINDI
5PRANALI P GUJJETI78ENGLISH
6SHRUTI C KADGE93ECO
7SHRUTI C KADGE92OC
8CHETAN A POWAR92SP
9SHRUTI C KADGE98MATHS

SSC

SR. NO. NAME%
1PRANAY U BAMANE93.04
2ABHAY C PATEL86
3SNEHA D MISHRA84.2
4TANISHKA S LOLE84
5SHUBHAM N PATIL83
6DURGESH S ADIWAREKAR82
7SHEETAL G HOSAMANI81
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.