Skip to content Skip to footer

TYB.COM

SEM V

SR. NO. NAME %
1 SAILI N KUBAL 99
2 RITIKA A PAWAR 93
3 ADITI M PARAB 91
4 VINAY L RATHOD 90
5 PRAVIN A PAWAR 90
6 HARSHALA D TANDEL 87
7 SAKSHI R SHRIVARDHANKAR 85
8 SAKSHI D TANDEL 85
9 HITIK D BHAVSAR 84
10 MANSI R TANDEL 84
11 NIKITA H CHAUDHARY 83
12 PRACHI A GHODKE 80
13 PRAJAKTA N PATIL 79
14 BHAVIKA K TEMBE 76
15 PRANALI D WAYKER 75
16 KIRAN L JADHAV 75
17 RUTIKA L KAJROLKAR 73
18 SANIKA S MESTRY 72
19 SANKET V DHAMANKAR 68
20 SHIVANI D DALVI 67

TYB.COM

SEM VI

SR. NO. NAME %
1 SAILI N KUBAL 91
2 VINAY L RATHOD 90
3 ADITI M PARAB 89
4 HITIK D BHAVSAR 88
5 RITIKA A PAWAR 87
6 HARSHALA D TANDEL 85
7 SAKSHI R SHRIVARDHANKAR 85
8 MANSI R TANDEL 85
9 RUTIKA L KAJROLKAR 85
10 BHAVIKA K TEMBE 83
11 PRAVIN A PAWAR 81
12 SAKSHI D TANDEL 81
13 PRACHI A GHODKE 79
14 PRANALI D WAYKER 77
15 SANIKA S MESTRY 75
16 SANKET V DHAMANKAR 74
17 NIKITA H CHAUDHARY 68
18 KIRAN L JADHAV 68
19 SHIVANI D DALVI 67
20 PRAJAKTA N PATIL 65

TYBAF

SEM VNAME%
RIDDHI S PINGLE95
HARSHADA S KHANDEKAR88
SHANTANU P PAWASKAR87
AMISHA GAWDE86
ANIKET J SAWANT78

TYBAF

SEM VINAME%
SHANTANU P PAWASKAR87
HARSHADA S KHANDEKAR83
ANIKET J SAWANT82
AMISHA GAWDE78
RIDDHI S PINGLE75

SYJC COMMERCE

NAME %
PARTH S SAWANT 91.66%
VARSHA D MISHRA 90.83%
PRAPTI B CHINDARKAR 90.66%
ROSHAN S GHATGE 90.33%
ABOVE 80% 35 STUDENTS
ABOVE 70% 41 STUDENTS
ABOVE 60% 103 STUDENTS

SYJC SUBJECTWISE MARKS

NAME MARKS SUBJECT
KALPAK P PATIL 94 ACCOUNTS
PARTH S SAWANT 93 MARATHI
ARYA S DALVI 87 HINDI
PARTH S SAWANT 90 ENGLISH
KALPAK P PATIL 93 ECO
PARTH S SAWANT 94 OC
SAYALEE S KOKITKAR 92 SP
PARTH S SAWANT 91 MATHS

SYJC ARTS ENGLISH

SR. NO. NAME %
1 ANCHAL CHAUDHARY 87.50
2 KAVERI V BHIKULE 85.16
3 SANIKA M JADHAV 84.66
4 GAURAV B PATEL 83.00
5 SNEHA YADAV 82.33
6 MRUNMAYEE N GAMRE 80.33
7 RIYA V SANDIS 80.00
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.